top of page

Sekretesspolicy

Vår prioritet

Vår prioritet hos Flexiheater AB er å beskytte ditt personvern og sikkerhet når du bruker våre tjenester og besøker nettsiden vår. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter din personlige informasjon.

Insamlet informasjon:

Vi samler inn informasjon som du frivillig gir oss via skjemaer, e-post eller annen direkte kontakt. Informasjonen vi samler inn kan inkludere navn, kontaktdetaljer og annen identifiserbar informasjon.

Bruk av informasjon:

Informasjonen vi samler inn brukes til å kommunisere med deg angående dine forespørsler og for å levere tjenester eller informasjon du ber om. Vi kan også bruke informasjonen til å forbedre våre produkter og tjenester, samt til markedsføringsformål, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til dette.

Deling av informasjon:

Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke, med mindre det er pålagt ved lov eller for å beskytte vår virksomhet eller andre brukere.

Sikkerhet:

Vi tar egnede tiltak for å beskytte din personlige informasjon mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang. Kun autoriserte personer har tilgang til denne informasjonen, og de er forpliktet til å opprettholde dens konfidensialitet.

Endringer i personvernpolicyen:

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernpolicyen jevnlig for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester eller i lovgivningen.

Vi anbefaler at du jevnlig gjennomgår policyen for å være oppdatert om eventuelle endringer.

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til denne personvernpolicyen og behandlingen av din personlige informasjon slik det er beskrevet ovenfor. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår personvernpolicy, vennligst kontakt oss hos Flexiheater AB.

bottom of page